รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 10/๒๕65 วันอัง
ระเบียบวาระการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ครั้งที่ 10/๒๕65 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2565,15:32   อ่าน 76 ครั้ง