ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอพรหมบุรี ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอพรหมบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อำเภอพรหมบุรี ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอพรหมบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,13:58   อ่าน 70 ครั้ง